1-Balayage kort haar

25 Mooi kort haar van Balayage

2-Ombre Balayage voor kort haar

25 Mooi kort haar van Balayage

3-Bob Blonde Hoogtepunten

25 Mooi kort haar van Balayage

4-brunette kort haar

25 Mooi kort haar van Balayage

5-korte vieze blonde haarkleur

25 Mooi kort haar van Balayage

6-

25 Mooi kort haar van Balayage

7-

25 Mooi kort haar van Balayage

8-

25 Mooi kort haar van Balayage

9-

25 Mooi kort haar van Balayage

10-

25 Mooi kort haar van Balayage

11-

25 Mooi kort haar van Balayage

12-

25 Mooi kort haar van Balayage

13-

25 Mooi kort haar van Balayage

14-

25 Mooi kort haar van Balayage

15-

25 Mooi kort haar van Balayage

16-

25 Mooi kort haar van Balayage

17-

25 Mooi kort haar van Balayage

18-

25 Mooi kort haar van Balayage

19-

25 Mooi kort haar van Balayage

20-

25 Mooi kort haar van Balayage

21-

25 Mooi kort haar van Balayage

22-

25 Mooi kort haar van Balayage

23-

25 Mooi kort haar van Balayage

24-

25 Mooi kort haar van Balayage

25-

25 Mooi kort haar van Balayage

25 Mooi kort haar van Balayage